Projektinjohto

Tarjoamme asiakkaillemme rakennustyön projektinjohtopalvelua. Olemme tarvittaessa mukana jo hankesuunnitteluvaiheessa ohjaamassa suunnitteluvaihetta, määrittämässä urakkarajoja, kilpailuttamassa urakoitsijat jne. Kaikki tilaajan tarpeiden mukaisesti.

Projektinjohtourakointimenettely perustuu rakennuttajan ja projektinjohtourakoitsijan keskinäiseen luottamukseen ja avoimeen yhteistyöhön. Yhteistyö aloitetaan usein jo hankesuunnitteluvaiheessa. Tavoitteena on kustannus- ja aikataulutavoitteiden turvaaminen limittämällä suunnittelua ja rakentamista voimakkaasti, kilpailuttamalla alihankintoja ja säästämällä organisaatiokuluissa.

Tyypillisiä projektinjohtotehtäviä meille ovat:

  • Hankesuunnitteluvaiheen tehtävät
  • Projektinjohto
  • Urakoiden kilpailutukset
  • Urakkasopimukset
  • Aliurakoitsijoiden työvaiheiden yhteensovittaminen
  • Vastaavan työnjohtajan tehtävät tarvittaessa

Tyypillisiä kohteita meille ovat käytännössä olleet uudisrakentamiskohteet:

Uudisrakentaminen

  • Asuinrakennukset
  • Liike- ja toimistorakennukset
  • Julkiset palvelurakennukset
  • Teollisuus- ja varastorakennukset